SQL TRIM Functie

SQL > SQL Opdrachten > Trim Functie

De functie TRIM wordt in SQL gebruikt om een bepaalde prefix of suffix uit een tekenreeks te verwijderen. Het meest voorkomende patroon dat wordt verwijderd betsaat uit spaties. Deze functie krijgt een andere naam in de verschillende databases:

  • MySQL: TRIM( ), RTRIM( ), LTRIM( )
  • Oracle: RTRIM( ), LTRIM( )
  • SQL Server: RTRIM( ), LTRIM( )

De syntaxis voor deze verwijderingsfuncties is als volgt:

TRIM ( [ [LOCATION] [remstr] FROM ] str): [LOCATION] kan LEADING (voorloop), TRAILING (volg), of BOTH (beide) zijn. Deze functie verwijdert het [remstr] patroon aan het begin of het einde van de tekenreeks, of beide. Wanneer geen [remstr] is bepaald, worden spaties verwijderd.

LTRIM (str): Verwijdert alle spaties aan het begin van de tekenreeks.

RTRIM (str): Verwijdert alle spaties aan het einde van de tekenreeks.

Voorbeeld 1

SELECT TRIM('   Sample   ');

Resultaat:

'Sample'

Voorbeeld 2

SELECT LTRIM('   Sample   ');

Resultaat:

'Sample   '

Voorbeeld 3

SELECT RTRIM('   Sample   ');

Resultaat:

'   Sample'

SQL LENGTH >>

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 13-06-2022Copyright © 2023   1keydata.com   Alle rechten voorbehouden