SQL SUBSTRING Functie

SQL > SQL Opdrachten > Substring Functie

De subtekenreeksfunctie in SQL wordt gebruikt om een deel van de opgeslagen gegevens te grijpen. Deze functie krijgt een andere naam in de verschillende databases:

  • MySQL: SUBSTR( ), SUBSTRING( )
  • Oracle: SUBSTR( )
  • SQL Server: SUBSTRING( )
De meest voorkomende toepassingen zijn de volgende (hier wordt SUBSTR( ) gebruikt):

SUBSTR (str, pos)

Selecteer alle tekens van <str> vanaf positie <pos>. Deze syntaxis wordt niet ondersteund in SQL Server.

SUBSTR (str, pos, len)

Begin bij het <pos> ste teken in tekenreeks <str> en selecteer de volgende <len> tekens.

Veronderstel dat u de volgende tabel hebt:

Tabel Geography
Region_NameStore_Name
EastBoston
EastNew York
WestLos Angeles
WestSan Diego

Voorbeeld 1

SELECT SUBSTR (Store_Name, 3)
FROM Geography
WHERE Store_Name = 'Los Angeles';

Resultaat:

's Angeles'

Voorbeeld 2

SELECT SUBSTR (Store_Name, 2, 4)
FROM Geography
WHERE store_name = 'San Diego';

Resultaat:

'an D'

SQL TRIM >>Copyright © 2022   1keydata.com   Alle rechten voorbehouden