SQL NULLIF Functie





SQL > Geavanceerde SQL > NULLIF Functie

De functie NULLIF neemt twee argumenten. Als beide argumenten gelijk zijn, wordt NULL geretourneerd. Indien dit niet het geval is wordt het eerste argument geretourneerd.

Het is hetzelfde als de volgende instructie CASE:

SELECT CASE ("kolom_naam")
  WHEN "expressie 1 = expressie 2 " THEN "NULL"
  [ELSE "expressie 1"]
  END
FROM "tabel_naam";

Veronderstel bijvoorbeeld dat u een tabel hebt waarmee de effectieve omzet en verkooptarget wordt bijgehouden:

Tabel Sales_Data
 Store_Name   Actual   Goal 
 Store A   50   50 
 Store B   40   50 
 Store C   25   30 

U wilt NULL weergeven als de effectieve omzet gelijk is aan de targetomzet en de effectieve omzet weergeven als deze van elkaar verschillen. Dit kan a.d.h.v. de volgende SQL-instructie:

SELECT Store_Name, NULLIF (Actual, Goal) FROM Sales_Data;

Het resultaat is:

Store_Name  NULLIF (Actual, Goal)
Store A  NULL
Store B  40
Store C  25

SQL Syntaxis >>

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 13-06-2022



Copyright © 2023   1keydata.com   Alle rechten voorbehouden