SQL WHERE

SQL > SQL Opdrachten > Where

Vervolgens kunt u voorwaardelijk gegevens selecteren in een tabel. Wanneer u bijvoorbeeld enkel winkels wenst op te halen met een verkoop hoger dan 1 000 , gebruikt u het sleutelwoord WHERE. De syntaxis is als volgt:

SELECT "kolom_naam"
FROM "tabel_naam"
WHERE "voorwaarde";

Als u bijvoorbeeld alle afzonderlijke winkels in tabel Store_Information wil selecteren,

Tabel Store_Information
Store_NameSalesTxn_Date
Los Angeles150005-Jan-1999
San Diego25007-Jan-1999
Los Angeles30008-Jan-1999
Boston70008-Jan-1999

voert u in

SELECT Store_Name
FROM Store_Information
WHERE Sales > 1000;

Resultaat:

Store_Name
Los Angeles

SQL AND OR >>Copyright © 2022   1keydata.com   Alle rechten voorbehouden